Lustrumbijeenkomst ’15

15 april waren ruim 200 bezoekers getuigen van het eerste lustrumfeest van de Vastgoedsociëteit Haaglanden in het Kyocera stadion. Bestuursleden Adamo Ritmeester (vz), Govert van der Spek (sec), en Marc Nelen (pen) werden door Sjaak Bral in de spotlights gezet. Op de vraag van Bral aan de bestuursleden hoe de toekomst voor de VSH eruit zal zien was het antwoord dat er voor de komende jaren een extra focus zal liggen op het vasthouden van de kwaliteit van actuele onderwerpen, goede keynote sprekers en verdere samenwerking met alle gemeenten binnen de regio Haaglanden. Keynote spreker Erik-Jan van Kempen, sinds 2013 Directeur Woningmarkt bij het Ministerie voor Wonen & Rijksdienst, nam de honneurs van Minister Blok waar en gaf een toelichting op het nieuwe Woningmarktbeleid en de nieuwe Woningwet. Van Kempen gaf aan dat dit nieuwe beleid zichtbare effecten heeft op de huidige woningmarkt ook al is er kritiek op de verhuurdersheffing die ook voor commerciele partijen geldt. De kerntaken van woningcorporaties zijn volgens hem goed gedefinieerd. Verhuurdersheffing schrikt buitenlandse beleggers niet af. Voor Van Kempen het bewijs dat het stabiele beleid zijn vruchten afwerpt. Het vasthouden aan dit beleid straalt volgens hem ook betrouwbaarheid uit wat juist nu zo belangrijk is, dus grote wijzigingen zijn niet te verwachten. Als laatste gaf Van Kempen aan dat altijd gereageerd moet worden op niet wenselijke effecten. Zo blijft de focus bij het Ministerie op scheefwonen, huurderstoetsing en toewijzing op de sociale woningbouw. Sjaak Bral sloot de middag af met een kort optreden dat hij speciaal voor het lustrum had gemaakt, waarna er nog voldoende gelegenheid was om te netwerken. Minister Blok heeft overigens toegezegd om op de ‘back-to-business’-bijeenkomst van de Vastgoedsociëteit Haaglanden op woensdag 9 september acte de préséance te geven.