Winterbijeenkomst ’13

13 november 2013

“Herbestemming & Transformatie” (in het voormalig kantoorgebouw van het Ministerie van Justitie en Binnenlandse zaken –JuBI- in Den Haag).

De VSH bood voor het onderwerp “herbestemmen & transformatie van Rijks vastgoed” ditmaal het podium aan drie key-note speakers, te weten:

Farid Azarkan (Directeur Vastgoed bij de Rijksgebouwendienst). Hij gaf een toelichting op hoe het Rijk haar vastgoed anders gaat organiseren en her-structuren en hoe het afstoten van bestaand rijksvastgoed zal gaan verlopen.

Tweede spreker Henk Kool (Wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) gaf zijn visie op welke kansen er liggen voor nieuwe initiatieven die ruimte bieden voor oud-rijksvastgoed.
Klik hier voor zijn presentatie

Tot slot gaf Joziene van de Linde (Manager Gebiedsontwikkeling bij Heijmans/Proper Stok) een eerste preview op de plannen van Heijmans/Properstok voor het voormalige kantoorgebouw JuBi.